Erfgenaam

Categorie: Testament

Een erfgenaam is een persoon of instantie die volgens de wet of een testament recht heeft op (een deel van) de nalatenschap van een overledene. Wanneer de overledene een testament heeft, staat daarin vastgelegd wie de erfgenamen zijn en wat zij ontvangen. Als de overledene geen testament heeft, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. De wet onderscheidt verschillende groepen erfgenamen:

  • Partner, kinderen en hun afstammelingen.
  • Ouders, broers, zussen en afstammelingen.
  • Grootouders met hun (klein)kinderen, ooms, tantes, neven, nichten.
  • Overgrootouders en hun afstammelingen.

In eerste instantie erft de eerste groep de nalatenschap van de overledene. Heeft de overledene geen echtgenoot, geregistreerd partner of kinderen? Dan kijkt de wet naar de volgende groep erfgenamen. Heeft de overledene in alle vier de groepen geen nabestaanden? Dan gaat de erfenis naar de Nederlandse Staat.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden