Erfbelasting

Categorie: Erven

Erfbelasting is een belasting die geheven wordt over een erfenis. Of en hoeveel belasting er betaald moet worden hangt af van de waarde van de erfenis. Iedereen die een erfenis ontvangt, heeft namelijk een bepaalde vrijstelling. Erft iemand meer dan die vrijstelling, dan moet hij over het meerdere erfbelasting betalen. In dit blog leest u meer over hoe de erfbelasting wordt berekend.

Voor iedere erfgenaam geldt een minimaal vrijgesteld bedrag. Voor bepaalde erfgenamen, bijvoorbeeld de echtgenoot of geregistreerd partner van de overledene, geldt een hogere vrijstelling. Organisaties die door de Belastingdienst erkend zijn als goed doel (zogenoemde ANBI’s) hoeven geen erfbelasting te betalen.

Stijgt uw vermogen? Dan stijgt ook het bedrag waarover bij uw overlijden erfbelasting betaald moet worden. Door tijdig na te denken over hoe u uw vermogen wilt overdragen, kunt u mogelijk erfbelasting besparen. Zo kunt u ervoor kiezen om een deel van uw vermogen te schenken tijdens uw leven. Hiermee verkleint u de waarde van uw erfenis en verlaagt u mogelijk de erfbelasting voor uw erfgenamen. Een EPN estate planner van kan u hierover adviseren.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden