Geplaatst op 22 oktober 20

Wat kunt u regelen in een testament deel 2: executeur

In een testament legt u vast wat er met uw woning, geld, andere bezittingen en schulden gebeurt na uw overlijden. Maar wat kunt u precies regelen in een testament? In deze reeks bespreken we verschillende vragen die beantwoord worden in uw testament. Dit keer: wie benoemt u tot executeur?

Wat is een executeur?

Na uw overlijden is er een aantal zaken dat geregeld moet worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verkopen van uw woning, het betalen van de openstaande schulden, het verdelen van de nalatenschap en alles wat daar verder bij komt kijken. U kunt dit laten doen door een executeur. Een executeur wikkelt kort gezegd uw nalatenschap af. Een executeur benoemt u in uw testament.

Waarom een executeur?

U bent niet verplicht om een executeur aan te wijzen, maar het kan wel van meerwaarde zijn. Wijst u in uw testament geen executeur aan? Dan zijn uw erfgenamen samen verantwoordelijk voor de afhandeling van uw nalatenschap. Heeft u bijvoorbeeld drie kinderen en zijn zij uw erfgenamen, dan moeten zij gezamenlijk uw nalatenschap afwikkelen. Soms kan dit leiden tot misverstanden en spanningen. Het is dan fijn om duidelijkheid te creëren en in uw testament één executeur aan te wijzen. Bovendien is het aanwijzen van een executeur van groot belang als erfgenamen minderjarig zijn of om een andere reden niet handelingsbekwaam (worden geacht te) zijn.

Wie kunt u benoemen als executeur?

U kunt iedereen aanwijzen als uw executeur: van uw kinderen tot een verder familielid en van een goede vriend tot een buurman. Oók kunt u een professional aanwijzen als executeur, zoals een notaris. Het is belangrijk dat u iemand aanwijst waar u vertrouwen in heeft. Diegene heeft namelijk een belangrijke rol en neemt beslissingen volgens uw wensen.

Welke taken heeft een executeur?

In uw testament legt u vast wat de executeur gaat doen. Een executeur moet zich houden aan wat u vastlegt in het testament. In de wet worden drie niveaus van executeurs aangewezen, die ook wel worden aangeduid met sterren (prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols). Hoe meer sterren, hoe meer bevoegdheden.

Begrafenisexecuteur (één ster)

De begrafenisexecuteur regelt uw begrafenis of crematie. Hij of zij heeft geen verdere rol in het afwikkelen van uw nalatenschap.

Beheersexecuteur (twee sterren)

Een beheersexecuteur ‘beheert’ de nalatenschap. Hij of zij inventariseert de bezittingen en de schulden, voldoet de schulden, regelt de administratie en informeert alle erfgenamen. De beheersexecuteur is niet bevoegd om de nalatenschap zelfstandig onder de erfgenamen te verdelen.

Executeur-afwikkelingsbewindvoerder (drie sterren)

De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft de meeste bevoegdheden. Hij of zij regelt in feite alles rondom de nalatenschap: van het verkopen van uw woning tot het voldoen van de schulden. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder kan ook bevoegd zijn om de nalatenschap zelfstandig onder de erfgenamen te verdelen Dit moet u dan wel expliciet in uw testament bepalen.

Laat uw testament vastleggen door een EPN notaris

Een executeur wijst u aan in uw testament. Daar gaat een zorgvuldig beslismoment aan vooraf. Een EPN notaris helpt u graag en zorgt ervoor dat uw wensen worden vastgelegd, precies zoals u dat wilt.

Om u goed te kunnen adviseren, kijkt een EPN notaris verder dan alleen naar uw nalatenschap. Ook samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden, pensioenregelingen en levensverzekeringen worden bekeken zodat alles ingeval van uw overlijden zo goed mogelijk geregeld is. Neem contact op met een EPN notaris bij u in de buurt voor meer informatie.

Een testament bestaat uit meer onderdelen dan het aanwijzen van een executeur. Eerder las u al over het benoemen van erfgenamen. In onze volgende artikelen gaan we in op uw bedrijf en de zorg voor uw kinderen.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden