“Patchwork families” of samengestelde gezinnen zijn gezinnen waarbij een ouder een kind heeft uit een vorige relatie, of beide ouders en/of samen een kind(eren).

Patchwork families kennen verschillende verschijningsvormen:

  • Een samengesteld gezin: als beide ouders kinderen meebrengen vanuit een vorige relatie.
  • Stiefvadergezin: als de kinderen uit een eerdere relatie van de moeder komen.
  • Stiefmoedergezin: als de kinderen uit een eerdere relatie van de vader komen. Het ene gezin is fulltime bij elkaar, en er zijn ook parttime, halftime en weekend stiefgezinnen al dan niet in een co-oudersituatie.

Bijna 10 procent van alle gezinnen is een samengesteld- of stiefgezin. De verwachting is dat dit zal toenemen. De verhoudingen binnen een samengesteld gezin zijn vaak complex. Hiervoor heeft EPN de commissie ‘Patchwork Family’ in het leven geroepen. De commissie ontwikkelt praktijkgerichte hulpmiddelen en benadrukt de emotionele dynamieken binnen deze gezinsstructuren. Hun flexibele aanpak en toekomstgerichte visie waarborgen relevante en effectieve ondersteuning voor EPN-leden en hun cliënten.

 

Begrip en Balans

De commissie richt zich op de aandachtspunten die van toepassing zijn bij samengestelde gezinnen, rekening houdend met hun unieke uitdagingen en dynamieken. Het doel is om zowel juridisch als emotioneel passende adviezen te bieden. Om op de behoeftes van deze gezinnen zo goed mogelijk in te spelen, heeft de commissie een brochure ontwikkeld voor cliënten en wordt er gewerkt aan modelteksten die een basis kunnen bieden bij de vastlegging van de gewenste regelingen. Deze hulpmiddelen bieden handvatten om de EPN-estate planner een zo goed mogelijk en passend advies te laten uitbrengen.

 

De verschillende fases bij de vorming van een samengesteld gezin

Samengestelde gezinnen zijn er in veel verschillende soorten en maten. Er zijn gezinnen waarbij de kinderen uit eerdere relaties tezamen in hetzelfde gezin opgroeien en samengestelde gezinnen waarbij de nieuwe relatie pas tot stand is gekomen nadat de kinderen al lang het huis uit zijn. Er zijn samengestelde gezinnen waarbij de onderlinge relatie tussen de partners en elkaars kinderen heel goed is en er zijn samengestelde gezinnen waarbij dat absoluut niet het geval is.

Daarnaast is er vaak sprake van een ontwikkeling in de loop van de jaren die met zich mee kan brengen dat regelingen aangepast dienen te worden naarmate de partners langer bij elkaar zijn.

In de fase dat de relatie nog pril is, zijn de partners vaak financieel onafhankelijk van elkaar. Regelingen in een testament die de belangen van de langstlevende partner waarborgen hebben dan vaak een kortere doorlooptijd.

Zodra de relatie langer duurt ontstaat er meer verwevenheid, zowel op het emotionele vlak als financieel. Dan is dat vaak het moment om eerdere afspraken nog weer eens te herzien. Die verbondenheid kan betekenen dat er bijvoorbeeld een huwelijk wordt aangegaan door de partners en brengt vaak ook mee dat regelingen in het testament ten behoeve van de langstlevende partner  uitgebreid worden. Hoe meer het leven samen gedeeld wordt hoe meer partners ook voor elkaar willen zorgen.

Uitgangspunt bij de advisering is dan ook om een regeling te treffen die aansluit bij de fase waarin de relatie zich op dat moment bevindt. Het betekent dat de regeling van tijd tot tijd een update nodig zal hebben, zeker op de momenten dat zich een belangrijke wijziging voordoet.

Het is leuk om te zien dat die verbondenheid op allerlei manieren tot stand kan komen. Het kan zijn dat de partners besluiten om samen een woning te kopen nadat ze eerst in het huis van één van beiden hebben samengewoond. De financiële verbondenheid neemt dan toe.

Maar ook als er kleinkinderen komen kan de bonusopa of bonusoma zich heel betrokken voelen wat de verbondenheid binnen de relatie ook doet toenemen.

De aandacht die er bij de EPN-notaris is voor de verschillende aspecten van het samengestelde gezin en de daarbij behorende ontwikkeling maakt dat de advisering goed aansluit bij uw wensen en dat de zaken voor u op de juiste wijze worden vastgelegd.

voor een handige leidraad te maken.

Natuurlijk kan uw EPN notaris hierover adviseren.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden