“Patchwork families” of samengestelde gezinnen zijn gezinnen waarbij een ouder een kind heeft uit een vorige relatie, of beide ouders en/of samen een kind(eren).

Bijna 10 procent van alle gezinnen is een samengesteld of stiefgezin, ook wel nieuw gezin genaamd. De verwachting is dat dit zal toenemen. De verhoudingen binnen een samengesteld gezin zijn vaak complex. Kinderen moeten wennen aan het nieuwe gezin en aan de stiefouder. En omgekeerd moet de stiefouder een band opbouwen met de kinderen.

Patchwork families kennen verschillende verschijningsvormen:

  • Een samengesteld gezin: als beide ouders kinderen meebrengen vanuit een vorige relatie.
  • Stiefvadergezin: als de kinderen uit een eerdere relatie van de moeder komen.
  • Stiefmoedergezin: als de kinderen uit een eerdere relatie van de vader komen. Het ene gezin is fulltime bij elkaar, en er zijn ook parttime, halftime en weekend stiefgezinnen al dan niet in een co-oudersituatie.

Iedere vorm van een patchwork family brengt juridische keuzes met zich mee om de zaken goed te regelen. De commissie “Patchwork family” is bezig om hiervoor een handige leidraad te maken.

Natuurlijk kan uw EPN notaris hierover adviseren.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden