In verband met de Corona maatregelen is het niet mogelijk om het geplande IPR congres op 8 oktober 2020 door te laten gaan.

Daarom is besloten om dit IPR congres naar 2021 te veplaatsen , en wel op 20 mei 2021. Het IPR Congres zal plaatsvinden in de Koninklijke Industrieele Groote Club op de Dam in Amsterdam.

Dit congres gaat over de Europese huwelijksvermogensrechtverordening en de Europese verordening goederenrechtelijke gevolgen geregistreerd partnerschap.

Het congres zal bestaan uit plenaire lezingen in de ochtend en een drietal workshopronden in de middag. Na de inleidende cursussen van de KNB in 2019 zal het EPN-congres dieper op de stof ingaan en de mogelijkheid bied om praktisch aan de slag te gaan in de workshops.

Naast de leden van de IPR-commissie zullen er sprekers komen uit Engeland en België.

Wilt u deze datum alvast reserveren?

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden