Het Erfrecht Symposium op donderdag 16 juni 2022 én de Dag van de Erfrecht op vrijdag 17 juni 2022 worden georganiseerd door een samenwerkingsverband van de VEAN (Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland), de vFAS (Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators), VMN (Vereniging van Mediators in het Notariaat) en de EPN (Vereniging van Estate Planners in het Notariaat).

Thema dit jaar is het samengestelde gezin. Erfrechtelijk verandert er nogal wat als aan een gezin een nieuwe ouder en nieuwe kinderen worden toegevoegd. Welke problemen levert dit vanuit de erfrechtelijke invalshoek op? Wat zijn de fiscale gevolgen? En zijn de nieuwe en/of gewijzigde wensen t.a.v. de nalatenschap goed vastgelegd?
De consument kan op 17 juni bij de specialisten van de deelnemende verenigingen advies over dit onderwerp inwinnen (zie ook: dagvanheterfrecht.nl).

Programma:

13.00 – 13.30 uur – Ontvangst en registratie / inlooplunch

13.30 – 13.45 uur – Opening door de dagvoorzitter Lucienne van der Geld

13.45 – 14.30 uur – Aleide Hendrikse-Voogt: Kenmerken en valkuilen van het samengestelde gezin

14.30 – 15.15 uur – Sven Hoogeveen: Legitieme

15.15 – 15.45 uur – Pauze

15.45 – 16.30 uur – Mathieu Schipper: De verhouding binnen het samengestelde gezin, jurisprudentie

16.30 – 17.15 uur – Lucienne van der Geld

17.15 – 17.30 uur – afsluiting

17.30 – 20.00 uur – borrel met aansluitend walking diner/dinerbuffet

Het symposium biedt ook een mooie kans om contacten te leggen én te onderhouden met uw collega-professionals uit uw regio. Daartoe zijn voldoende netwerkmomenten ingebouwd zoals de borrel en het walking-dinner.

Wij hopen u allen te treffen op 16 juni a.s.!

De kosten voor deelname bedragen € 195,- excl. BTW.

Opleidingspunten

Aan het symposium worden toegekend:

3 juridische erfrecht-opleidingspunten EPN, VMN en KNB

aanmelden en meer informatie: https://www.erfrechtsymposium.nl/

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden