Huwelijksvermogensrecht

Relaties kunnen juridisch op verschillende manieren worden vormgegeven. Een daarvan is het huwelijk. Het huwelijk is een van de belangrijkste overeenkomsten die u aan kunt gaan. Het recht dat betrekking heeft op de gevolgen van het huwelijk voor het vermogen van de echtgenoten heet dan ook “huwelijksvermogensrecht”. Bij een aanstaand huwelijk hebben gevoelens vaak de overhand en soms rust er een taboe op het bespreken van de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Toch is het zinnig om daar goed naar te kijken – dat wil helemaal niet zeggen dat u niet van elkaar houdt. Integendeel, juist als uw relatie goed is, kunt u de vermogensrechtelijke gevolgen tijdens en na het huwelijk goed plannen. Als er eenmaal sprake is van een echtscheiding of overlijden, is het daarvoor vaak te laat.

Op 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Voor echtgenoten die na 1 januari 2018 in het huwelijk treden en geen huwelijkse voorwaarden maken, geldt de zogenoemde bepertke gemeenschap van goederen. De echtgenoten trouwen dan nog steeds in gemeenschap van goederen. Anders dan voorheen, gaan echter niet alle goederen en schulden van de echtgenoten tot die gemeenschap behoren.

Buiten de gemeenschap blijven alle goederen en schulden die de echtgenoten voor het huwelijk privé hadden en schenkingen en erfenissen. Goederen waarvan de echtgenoten al voor het huwelijk samen eigenaar waren, gaan wel tot de gemeenschap van goederen behoren.

Het bovenstaande komt er op neer dat echtgenoten bij echtscheiding (en overlijden) alleen het tijdens huwelijk opgebouwde vermogen – behalve schenkingen en erfenissen – en het vermogen dat zij al voor het huwelijk samen in eigendom hadden met elkaar hoeven te delen.

Administratie

Echtgenoten die onder het nieuwe wettelijk stelsel trouwen, dienen een goede administratie te voeren. Het is namelijk van belang dat ook aan het einde van het huwelijk nog kan worden vastgesteld welk vermogen van ieder van de echtgenoten privé is en wat er tot de gemeenschap van goederen behoort. Als een echtgenoot niet meer kan aantonen dat een bepaald goed van hem/haar privé is, wordt dit goed geacht tot de gemeenschap van goederen te behoren. Daarom is het verstandig om voorafgaande aan het huwelijk bij notariële akte vast te leggen welke goederen en schulden ieder van de echtgenoten al voor het huwelijk had. Op die manier is ook bij echtscheiding (en overlijden) duidelijk welke goederen en schulden buiten de gemeenschap van goederen zijn gebleven en niet met de andere echtgenoot gedeeld hoeven te worden.

Opstellen huwelijkse voorwaarden is nog steeds van belang.

Veel mensen zijn in de veronderstelling dat het opstellen van huwelijkse voorwaarden niet meer nodig is. Of dit correct is, verschilt van geval tot geval. De nieuwe regeling kent enkele bijzonderheden waardoor het raadzaam kan zijn huwelijkse voorwaarden te maken. Dit is bijvoorbeeld het geval als een van de aanstaande echtgenoten een onderneming heeft of eigen middelen heeft geïnvesteerd in de woning waarvan de echtgenoten al voor het huwelijk samen eigenaar waren.

Als echtgenoten niet onder het wettelijk stelsel willen trouwen moeten zij uiteraard ook huwelijkse voorwaarden maken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de echtgenoten helemaal geen vermogen met elkaar willen delen. Ook als het de bedoeling is dat zij juist wel al hun bezittingen en schulden bij echtscheiding met elkaar delen, dient dit bij huwelijkse voorwaarden te worden geregeld.

Advies en maatwerk

Het is van belang om u voorafgaande aan uw huwelijk te laten adviseren door uw EPN notaris en zo nodig huwelijkse voorwaarden te maken. Iedere situatie is anders en iedere situatie vraagt om een regeling op maat.

Het bovenstaande geldt ook als u op of na 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of aangaat.

TIP: door goede estate planning vooraf kunt u op basis van een juiste belangenafweging optimaal vorm geven aan de onderlinge verhoudingen en verdeling van het vermogen tijdens en na het huwelijk. Ook belastingbesparing speelt daarbij een rol. Vraag uw EPN estate planner daarom tijdig om advies.

Het wijzigen van uw huwelijkse voorwaarden kan een aanzienlijke besparing van erfbelasting opleveren.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden