Geplaatst op 29 december 22

Belastingvrij schenken in 2024

Jaarlijks zien we in de decembermaand veel schenkingen van ouders aan hun kinderen. Men maakt dan nog gebruik van de schenkingsvrijstellingen van dat jaar. Hierdoor is het rond die tijd druk bij de EPN notariskantoren. Uiteraard kunt u ook nu alvast een schenking (op papier) doen. In dit artikel leest u meer over belastingvrij schenken als onderdeel van estate planning.

Waarom een schenking?

Door ieder jaar alvast een deel van uw vermogen te schenken aan uw erfgenamen, kunt u uiteindelijk erfbelasting besparen. Want in beginsel geldt: hoe groter uw nalatenschap, hoe meer belasting uw erfgenamen moeten betalen. Wat u tijdens leven heeft geschonken, wordt in principe niet meer met erfbelasting belast. Met een goed schenkingsplan, als onderdeel van estate planning, kunt u ieder jaar gebruik maken van de vrijstellingen voor de schenkbelasting.

Belastingvrij schenken

Tot welk bedrag een schenking in 2024 belastingvrij is, is afhankelijk van de ontvanger en het bestedingsdoel van de schenking. Hieronder ziet u per ontvanger de schenkingsvrijstellingen van 2024.

Schenking aan uw kind

Wilt u een schenking doen aan uw kind (waaronder pleeg- of stiefkind) én kiest uw kind zelf waar de schenking aan wordt besteed? U kunt dan in 2024 een belastingvrij bedrag van € 6.633,- schenken. Let daarbij op dat beide ouders gezien worden als één schenker. Oók als u gescheiden bent. U en uw (ex-) partner kunnen dus niet beiden een belastingvrije schenking aan uw kinderen doen van dat bedrag. Doet u dat wel, dan moet uw kind schenkbelasting betalen.

Schenking aan iemand anders dan uw kind

Schenkt u aan iemand anders dan uw kind? Dan geldt een belastingvrij bedrag van € 2.658,-. Denk hierbij aan een schenking aan uw kleinkind, oom, nicht of broer. Ook een schenking aan iemand buiten uw familie valt hier onder. Partners worden gezien als één schenker en één ontvanger.

Eenmalig verhoogde vrijstelling

In plaats van het jaarlijkse belastingvrije bedrag, kunt u ook éénmalig een hoger bedrag schenken. Dat is € 28.947,- voor een vrije besteding en € 66.268,- voor een dure studie. Het is niet meer mogelijk om belastingvrij te schenken voor de aankoop van een eigen woning. De Belastingdienst kijkt dus naar het bestedingsdoel. Let op: voor deze verhoogde vrijstellingen gelden bepaalde voorwaarden.

Schenken op papier

Wilt u wel schenken, maar zit uw vermogen in uw woning? Of kunt u het geld nu nog niet missen? Dan kunt u een schenking op papier doen. Dit betekent dat u in een notariële akte vastlegt dat u iemand over een bepaalde periode een bepaald bedrag geeft. Het bedrag dat u op papier schenkt, telt niet mee met de erfenis. Hierdoor betalen uw kinderen minder erfbelasting. U moet wel alvast rente betalen aan de ontvanger van op dit moment 6% per jaar. Dit komt omdat de Belastingdienst uw schenking op papier ziet als een ‘schuld’.

EPN notarissen staan voor u klaar

Wilt u een schenking (op papier) doen? Onze EPN notarissen staan voor u klaar. Zij helpen u graag met (belastingvrij) schenken als onderdeel van estate planning.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden