Geplaatst op 03 juli 23

Ondernemer, heeft u al een (levens)testament?

Als ondernemer is het verstandig om vooruit te kijken. Of u nu een eenmanszaak, VOF, maatschap of BV heeft, als ondernemer bent u verantwoordelijk voor uw bedrijf. Staat u er wel eens bij stil wat er met uw onderneming gebeurt als u er niet meer bent? Of wanneer u onverwachts wilsonbekwaam wordt? Met een goed testament en met een levenstestament houdt u zelf de regie in handen.

Wat is een testament?

In een testament legt u onder andere vast wat er met uw bezittingen en schulden gebeurt als u overlijdt. Denk hierbij aan uw spaargeld, woning of huisdieren, maar ook aan uw onderneming. In uw testament staat hoe uw nalatenschap wordt verdeeld en wie u aanwijst als erfgenamen. Zonder testament bepaalt de wet hoe uw vermogen verdeeld wordt en wie uw erfgenamen zijn.

Waarom heb ik als ondernemer een testament nodig?

Met een testament houdt u zelf de touwtjes in handen. Als u geen testament heeft, bepaalt de wet wie uw vermogen en onderneming verkrijgt. In dat geval kan het zijn dat uw onderneming terecht komt bij personen die u zelf niet gekozen zou hebben. Bij onenigheid tussen de erfgenamen kan bovendien de continuïteit van uw onderneming in gevaar komen.

Een voorbeeld: u laat een echtgenoot en 2 meerderjarige kinderen achter. Als u geen testament hebt gemaakt, geldt de wettelijke verdeling. De bezittingen (waaronder uw onderneming) en schulden worden verkregen door uw echtgenoot.   Uw kinderen verkrijgen een niet-opeisbare vordering op uw echtgenoot van een bedrag dat gelijk is aan de waarde van hun erfdelen. Het was echter uw wens dat een van uw kinderen uw onderneming zou erven en de onderneming zou voortzetten. De wettelijke verdeling zorgt er in dit voorbeeld voor dat dit moeilijker wordt gemaakt. Door deze regeling kunnen uw nabestaanden bovendien mogelijk niet optimaal gebruik maken van de fiscale faciliteiten die de Successiewet biedt bij de vererving van ondernemingsvermogen (de bedrijfsopvolgingsregeling). Dit heeft invloed op de hoeveelheid erfbelasting die over uw erfenis betaald moet worden.

Wat kan ik voor mijn onderneming regelen?

In een testament kunt u diverse zaken voor uw onderneming regelen. Bijvoorbeeld naar wie eventuele aandelen gaan en of de verkrijger van de aandelen (een deel van) de waarde van deze aandelen aan de andere erfgenamen moet betalen. U kunt ook een executeur aanwijzen in uw testament. Een executeur zorgt ervoor dat uw erfenis volgens uw wensen wordt verdeeld.

Met een goed testament zorgt u ervoor dat uw onderneming goed terechtkomt na uw overlijden. U voorkomt ingewikkelde situaties en onenigheid bij uw nabestaanden. Uw testament bevat immers uw wensen. Dat geeft rust. Bovendien kunnen uw nabestaanden met een goed testament, onder bepaalde voorwaarden, (erf)belasting besparen.

Testament of levenstestament?

In een testament legt u vast wat er met uw onderneming en uw overige vermogen gebeurt na uw overlijden. Maar wat gebeurt er wanneer u door bijvoorbeeld een ongeluk of ziekte wilsonbekwaam wordt? In een dergelijke situatie geeft een levenstestament uitkomst. In een levenstestament wijst u aan wie namens u mag handelen als u dat zelf (tijdelijk of definitief) niet meer kunt. Daarnaast kunt u uw medische wensen vastleggen. Uw levenstestament kunt u, net als uw testament, op ieder gewenst moment aanpassen. Zo houdt u altijd zelf de regie in handen.

Controleer uw (levens)testament!

Heeft u een testament en een levenstestament? Controleer dan regelmatig of dit nog past bij uw wensen. Door bepaalde gebeurtenissen of veranderingen in de wet, kan het zijn dat u uw testament of levenstestament wilt aanpassen. Wij raden aan om in ieder geval elke 5 jaar deze akten te checken.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie en advies op maat over het opstellen van een testament of levenstestament? Neem dan contact op met een EPN notaris bij u in de buurt. De EPN-notaris denkt graag met u mee over het vastleggen van uw wensen.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden