Geplaatst op 01 december 22

Wat doet een estate planner?

Estate planning is een ander woord voor nalatenschapsplanning. Uw nalatenschap bestaat uit alle goederen en schulden die u nalaat bij uw overlijden. Een estate planner zorgt ervoor dat uw vermogen verstandig wordt overgedragen, tijdens uw leven of na uw overlijden. Maar wat betekent dat voor u? In dit artikel leest u meer over de zaken waarmee een estate planner u kan helpen.

Wat doet een estate planner voor u?

Met een estate planner bespreekt u de wensen die u hebt met betrekking tot het overdragen van vermogen. U kunt er voor kiezen om (een deel van) uw vermogen al tijdens uw leven over te dragen, aan bijvoorbeeld uw (klein)kinderen, andere dierbaren of aan goede doelen. Ook is het mogelijk om (daarnaast) uw vermogen pas na uw overlijden over te dragen aan de door u gewenste personen en/of instanties.

Het besparen van erfbelasting kan een reden zijn om alvast vermogen over te dragen tijdens uw leven. Ook een mogelijk ongewenst hoge zorgbijdrage kan hiervoor een reden zijn. Maar een estate planner is niet alleen bezig met het realiseren van besparingen. Het gaat er bij estate planning in de eerste plaats om dat u uw vermogen bij de gewenste personen en/of instanties krijgt. Hierna bekijkt een estate planner met u hoe dat sociaal-emotioneel, juridisch en fiscaal op de beste manier kan worden geregeld.

Wanneer u vermogen overdraagt, krijgt u te maken met verschillende rechtsgebieden: het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht, het schenkingsrecht en het bijbehorende belastingrecht. Hierbij heeft elke keuze die u maakt gevolgen. Een estate planner legt de verschillende mogelijkheden aan u uit en bespreekt de voor- en nadelen van elke optie met u. Uw estate planner kan uw wensen en keuzes vastleggen in bijvoorbeeld uw huwelijkse voorwaarden, een levenstestament, een schenkingsakte en/of uw testament. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele verzekeringspolissen (bijvoorbeeld lijfrentepolissen of overlijdensrisicoverzekeringen) die invloed (zullen gaan) hebben op uw vermogen. Daarnaast gelden vaak andere regels voor vermogen in het buitenland. Ook hierover kan uw estate planner u adviseren

Heb ik een estate planner nodig?

Estate planning is voor iedereen die iets na te laten heeft en niet alleen voor mensen met grotere vermogens. Ook wanneer u bijvoorbeeld ‘alleen’ een eigen woning en een gering spaartegoed heeft, is het verstandig om te bedenken wat de gevolgen zijn na uw overlijden voor uw erfgenamen. Het inschakelen van een estate planner biedt u dan ook diverse voordelen:

  • Een estate planner biedt u persoonlijk advies over de door u gewenste en desgewenst (fiscaal) meest gunstige manier om uw vermogen over te dragen. U bepaalt altijd zelf aan wie en wanneer u uw vermogen overdraagt.
  • U kunt schenk- en erfbelasting besparen. Door bijvoorbeeld een deel van uw vermogen bij leven te schenken, bespaart u uw nabestaanden erfbelasting. Uw estate planner adviseert u over een gunstige verdeling tussen schenken (bij leven) en nalaten (na overlijden).
  • Estate planning geeft rust. Wanneer u weet dat uw nalatenschap goed verzorgd is, kunt u zorgeloos verder. Daarnaast krijgen uw nabestaanden het al moeilijk genoeg wanneer u overlijdt. Het is ook voor hen fijn om te weten dat uw zaken goed geregeld zijn.

Heeft u een eigen (familie)bedrijf dat u wilt overdragen? Dan is het extra belangrijk om tijdig na te denken over estate planning. Er zijn namelijk verschillende manieren om uw bedrijf over te dragen. Naast de financiële en juridische zaken die komen kijken bij de overdracht van een (familie)bedrijf, is het ook belangrijk om aandacht te geven aan goede onderlinge verhoudingen. Ook hierbij kan een EPN notaris met u meedenken.

EPN estate planners

EPN is een specialistenvereniging van bijna 200 estate planners in het notariaat. Onze leden hebben een specialistische opleiding afgerond en volgen de nieuwste ontwikkelingen in het vak op de voet. Daardoor zijn zij altijd op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat u het beste advies krijgt voor uw persoonlijke situatie.

Wilt u meer informatie en advies op maat over het overdragen van uw vermogen? Neem dan contact op met een EPN notaris bij u in de buurt. Hij of zij helpt u graag met het goed vastleggen van uw wensen.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden